HISTORY   MEMBERS   DISCOGRAPHY   PRESS   GIGS   SHOP   VISUAL   CONTACT   LINKS


Interview from Mortem-zine
Conducted by Fastred
Also features: Rimfrost, Kampfar, Lutomysl, Asmodeus++

http://www.mortemzine.net/


1. Zdravím. „Gjenferdsel“, pro českého fanouška určitě krkolomný výraz. Vysvětlením jeho podstaty by jsi jistě přispěl k lepší zapamatovatelnosti.

Gjendferdsel je vymyšlené jméno. Norské slovo „gjenferd“ znamená duch či přízrak, zatímco „ferdsel“ znamená cesta. Tudíž „Gjendferdsel“ se dá přeložit jako druh duchovní cesty ze smrti.

2. Debut, jenž vyšel pod hlavičkou Ketzer Records je pojmenován stručně „I“, obestírá ho tedy jistá mystika ve všech směrech, která by stála rovněž za prolomení a objasnění.

Je několik důvodů pro takový název, je to naše první album, hlavní pojetí a ideologie je o individualismu. Ovšem napadlo mě mnoho dalších jmen, ale tento název mi přišel na mysl velice rychle a domnívám se, že se pro toto album velice hodí.

3. Album je již sice nějakou dobu venku, ale přesto jistě registruješ stále nové odezvy a zjišťuješ nedostatky, které bys do příště odstranil. Nuže, jak jsi ty sám spokojen, co nejbližší přátelé či širší světová „společnost“?

Při tvorbě hudby pro kapelu jsem nechtěl sledovat odezvu, zvláště ne mediální. Ale samozřejmě, je potěšující sledovat, jak si lidé z celého světa cení naší práce. Jak vidno, lidé mají dobrý vkus v muzice a to jak jsme postupovali, nebylo špatnou cestou.

4. Na nahrávce je velmi poutavé spojení tradičních agresivních black metalových postupů s těmi skočnějšími a melodičtějšími. Místy mi na mysli vzdáleně vyvstávají Kampfar. Z muziky doslova vystupuje přírodní síla a stává se z ní pro člověka něco osobního, toť má neskrývaná chvála „I“. Souhlasil bys s mými tvrzeními? Určitě doplníš nějaké své hlubší poznatky...

Osobně jsem veliký fanoušek alba „Mellom skogkledde aaser...“ a MCD „Norse“ od Kampfar, a myslím, že tato kapela pro mě byla inspirací. Samozřejmě se spoustou jiných kapel ne nezbytně black metalových. Ale musím říci, že máš docela pravdu. Mixování původního a brutalního black metalu a dalších melodických částí je rozhodně něco, co chci, aby se lidem při poslechu Gjendfersel vybavilo. A pro mě je tato kombinace určitě to, co od black metalu očekávám.

 


5. Melancholie je další z nálad, která se hojně „vtírá“ do hudby Gjenferdsel. Býváš často ponořen sám do sebe? Skládáš ovlivněn emocemi?

Samozřejmě! Když mluvíme o emocích, „I“ je velice osobní album a nejlepší písně byly vymyšleny v mých nejpochmurnějších náladách. Myslím, že v dnešní době lidé skrývají svoji temnější a melancholickou stránku. U každého se předpokládá, že je šťastný a veselý; bolest, utrpení a smrt nejsou tématy k rozhovorům. A to jsou nejspíše důvody, proč mě tato témata zajímají; myslím, že hledání v těchto skrytých tajemstvích mysli nás dělají silnějšími a způsobilejšími ke kontrole sebe sama a svých činů.

6. Kde se album natáčelo? Jedná se o studiovou práci předpokládám. Kolik dní nahrávání i s mixem zabralo? Při natáčení „I“ jste již byli upsáni Ketzer Records? Jak se vyvíjelo zrození spolupráce?

Smlouva s Ketzer records byla podepsána po vydání našeho dema „Det kom et skip til Björgvin...“. Alex z Ketzer records shledal naše demo zajímavým a chtěl sepsat smlouvu o nahrávání. Došli jsme k názoru, že je to dobrý label pro naši kapelu, tak jsme nabídku přijali. Ketzer nás nikdy nezkoušel ovlivňovat a vždy podporoval naši cestu. Album bylo nahráno ve studiu Space Valley na počátku roku 2006 a vydáno v září roku téhož.


7. Jediné co mě na albu mrzí, je ne moc dlouhá hrací doba. Gjenferdsel by určitě slušely delší opusy se stejně procítěnou atmosférou.

S tím souhlasím, ale teď už nehodlám měnit písně, které jsem nahrál. Průměrná délka našich novějších nahrávek je o trochu delší, než písní z „I“, a jak říkáš, kapele sluší.

8. Spousta lidí má dnes ve zvyku dělit nahrávky na „undergroundové“ a „komerční“. Další hledají poklidný jakýsi střed... Jak ty na toto vzhlížíš? Kam bys zařadil Gjenferdsel?

Rozhodně bych Gjenferdsel zařadil někam ke středu, možná i trochu k undergroundu – srdeční záležitost. Chtěl bych označit Gjenferdsel jako kapelu s jedinečným zvukem, ale stále stejně věrnou svým kořenům. Nejsme nejhorlivější co se týče propagace, ale například stále děláme rozhovory jako je tento.

 


9. Sám se také staráš o distro Black Forest Records, což je záslužná věc. Přibliž nám specializaci, kdy jsi začal, atd.

Black Forest Records začalo fungovat v roce 2004 po nahrání našeho dema. Je příjemné kontrolovat vydávání a propagaci vlastní práce, hodně jsem se z toho naučil. Také jsem získal mnoho dobrých kontaktů na lidi, kteří se potom stali partnery Black Forest Records. Sama společnost byla založena poté, co jsem začal přivážet hudbu ze zahraničí svým norským přátelům. Zájem rostl a tak jsem musel zvětšit sklad. Hlavní mezník Black Forest Records spočíval v prodeji undergroundové muziky – i některé unikátní. Mnoho lidí se mě ptalo, zda to nabídnu do labelu; ke všeobecné radosti jsem o tom přemýšlel ode dne, kdy jsem začal. Ale čas sám ukáže. Teď jsem velice zaneprázdněný svojí prací a kapelou.

10. Na stránkách máte vyobrazení širých plání s dvěma obydlími. Působí to vskutku dojmy z let zapomenutých. Má otázka bude směřovat na dobu v které žijeme a spojitost s tímto magickým prostředím. Kdyby sis mohl vybrat, žil by jsi v jiné době (případně v jaké a proč) nebo by jsi bez dnešních vymožeností nepřežil? Máš rád samotu? Možnost rozjímání?

Tato krajina je vlastně fotka, kterou jsem pořídil, když jsem šel na horský výlet v rodné vesnici Lom. Místo, ve kterém žiji, bylo obdarováno množstvím takových starých budov, roztroušených všude kolem.
Kdybych si mohl vybrat dobu ve které bych žil, rád bych byl pubertálním mladíkem v osmdesátých letech, žel, mohu tuto dobu vyvolat zpět jen z mé špatné paměti a z hudebních nahrávek.

11. Jevíte se jako silní nacionalisté, na většině fotek dřímáte v rukou vlajku Norska. Je pro vás opravdu tolik ceněným bohatstvím? Zejména co se srdcí týká... Co si myslíš, že chybí Norsku k dokonalosti? Odstranění prohibice?

Rozhodně se cítím jako Nor a je mi ctí Norem být. Pro mě je Norsko úžasná země. Nejsem pyšný na náš moderní lid, nejsem pyšný na náboženství toho lidu. Ale uctívám naši historii – naše dědictví. Jsem také velice pyšný na naše staré lidové písně. Jsem hrdý na naše hory a naši přírodu, ale celkově vzato jsem víc pro "národní romantismus" než pro nacionalismus.
Gjenferdsel nemá nic společného s nějakými NS pohnutkami.

12. Zajímáš se o nějakou literaturu spjatou s místní historií? Doporučil bys autora(y) z tvé oblíbené literatury, kteří by stáli za zmínku?

Moc se nezajímám o literaturu, ale pokud si chceš přečíst něco o naší historii, myslím, že nejlepší volba je Sturlason Snorre. Ale ještě máme mnoho jiných výborných autorů, například Henrika Ibsena. A samozřejmě básníka Tora Jonssona, který pochází ze stejné vesnice jako já.

 


13. Rok 2006 byl silný - přinesl mnoho nového, kvalitního, ale i zklamání hodného... Jak se ti uplynulý rok jeví po stránce hudební i osobní?

Rok 2006 byl hudebně velikým zklamáním, ale pro mě osobně velice dobrým. Na soukromém poli se přihodilo mnoho konstruktivních událostí a je to dosavadně nejkreativnější rok mé kapely.

14. Jak známo Ketzer Records mají pod svými křídly Čechy Trollech. Znáte i nějaké další místní kapely? Či něco více o naší republice?

Bohužel, neznám moc českých kapel, ale samozřejmě vím o jedné z těch nejznámějších, Master’s Hammer. A poslouchám teď mnoho metalu z východní Evropy; MGLA z Polska, Drudkh z Ukrajiny, atd...

15. Co se týká budoucnosti, máš už jasno? Chystá se novinka? Myslíš, že i na příští nahrávce se budete držet nastoleného stylu? Nějaké zajímavé koncerty v plánu?

Nedávno jsme byli pozváni na německý festival zvaný Walpurgis Metal Days. Také plánujeme zavřít se v listopadu do studia a nahrát naše druhé album.

16. Z mé strany absolutně vše. Díky za tvůj čas, Iudexi. Nějaká slova na závěr?

Sterkest stĺr den ene!